ҚАУ түлектерінің қайырымдылық бағдарламасы
Бұл түлектерден қайырымдылық жинау бағдарламасы. Бірінші кезектегі бағыттар ретінде біз ұсынғымыз келеді:
Бірінші қор
Талантты студенттерді ынталандыру
Екінші қор
Үздік студенттердің халықаралық академиялық мобильділігін қолдау қоры
Үшінші қор
ҚАУ білім беру және рекреациялық ортасының сапасын арттыру