ЛИЦЕНЗИЯЛАР, АТТЕСТАЦИЯЛАУ ЖӘНЕ АККРЕДИТТЕУ
ЛИЦЕНЗИЯЛАР
Заңды тұлғалардың білім беру қызметі Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес лицензиялауға жатады.

«ХБК» ЖШС білім беру қызметіне Лицензия № KZ72LAA00017335
«ХБК» ЖШС медициналық қызметіне Лицензия № 19021013
АККРЕДИТТЕУ
Білім беру мекемелерін аккредиттеу – бұл білім беру ұйымының білім сапасы мен ғылыми қызметінің деңгейін бағалау процесі, көрсетілетін қызметтер сапасының белгіленген талаптар мен стандарттарға сәйкестігін ресми растау.
2020 жылы Халықаралық білім беру корпорациясы білім берудегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі Тәуелсіз агенттікте (IQAA) 21 білім беру бағдарламасын 5 жыл мерзімге халықаралық институционалдық және мамандандырылған аккредиттеуден өтті.

ХБК ЖОО-ның білім беру бағдарламаларының жыл сайынғы рейтингтерінде жетекші орын алады.
2020 жылғы 21-22 қазан аралығында Халықаралық білім беру корпорациясы 21 білім беру бағдарламасы (12 ББ – бакалавриат, 6 ББ – магистратура, 3 ББ – докторантура) бойынша сыртқы аудиттен сәтті өтті. 2020 жылғы 28 қарашада өткен Аккредиттеу Кеңесінің отырысында барлық мәлімделген білім беру бағдарламалары 5 жыл мерзімге аккредиттелді. 2020 жылғы 19-20 қазан аралығында институционалдық аккредиттеу бойынша сыртқы аудит өтті.

ХБК халықаралық институционалдық аккредиттеу туралы куәлік
АҚ ББ халықаралық институционалдық аккредиттеу туралы куәлік, г, П, Юрайт, Т.
Ажио ББ халықаралық институционалдық аккредиттеу туралы куәлік, Г, РПЗС, ДВТ, ПСМИК, ЖБИ
АҚ ББ халықаралық институционалдық аккредиттеу туралы куәлік, Г, Перев., Заңгер., Tdoiid
Халықаралық институционалдық аккредиттеу туралы куәлік оп МАГ Диз, Арх, Б, ПСМИК, ТДОиИД
Халықаралық институционалдық аккредиттеу туралы куәлік ББ Докторантура Арх, Б, ПСМИК